Uthyrningspolicy

     Grundkrav

 • Du ska ha fyllt 18 år. 
 • Du ska kunna betala hyran med din inkomst.
 • Inga betalningsanmärkningar - annars krävs borgenär.
 • Du ska ha en borgenär om din inkomst anses vara för låg.
 • Borgenär godkäns enbart om denne har fast inkomst och inga betalningsanmärkningar.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • En depositionshyra på 3000 kronor lämnas vid inflytt, om du hyr en bostad upp till 3 rok.
 • Deposition om 4000 för 4 rok, deposition om 5000 för 5 rok eller större.

Sökande ska ha en fast inkomst

Inkomsten ska kunna styrkas med arbetsintyg.
Bedömningen av inkomsten grundas på konsumentverkets riktlinjer som säger att ca 1/3 av bruttoinkomsten bör gå till hyra. 

Som fast inkomst räknas följande:
 • Inkomst genom fast anställning alt. tillsvidareanställning.
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet.
 • Ålderspension.

  För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en       rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Tänk på att när du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket.

så att du får rätt folkbokföringsadress. Gå in på deras hemsida https://skatteverket.se/flytta 

Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. 

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns.
Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan.
Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Frågor?


Telefon
0581- 64 56 35

Epost

Andra har även läst om

Frågor & Svar

Intresseanmälan

Våra fastigheter